Fakültemizin yaklaşık 10 hektar mera alanını içeren 100 hektar tarım arazisi, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Toprak Bilimi, Bitki Besleme, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji alanlarında eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma maksadıyla kullanılmaktadır. Fakülte bünyesinde ayrıca, yem ve gıda, biyoteknoloji, hayvan fizyoloji, mikrobiyoloji, bitki koruma, tarla bitkileri ve genetik laboratuvarları bulunmaktadır. In vivo hayvan denemeleri için, kuluçka makinası ve kesimhanesi bulunan üç kanatlı hayvan ünitesi, bir küçükbaş hayvan ünitesi ve ilgili donanımları kullanılmaktadır. Ayrıca, üç sera bulunmakta olup, biri köklendirme amaçlı, diğer ikisi de öğrencilerin bahçe bitkileri uygulamalarında kullanılmaktadır.