Fakülte araştırma konuları

-          Koyun ve keçi yetiştiriciliği

-          Kas fizyolojisi

-          Süt kompozisyonu ve somatik hücre sayımı

-          Kümes hayvanları (bıldırcın, tavuk, kaz, ördek, kümes hayvanlarında suni tohumlama)

-          Tarla bitkileri ve mera amenajmanı

-          Bitki koruma

-          Sulama sistemleri

-          Tarımsal mekanizasyon

-          Üreme biyoteknolojisi

-          Bitki biyoteknolojisi (doku kültürü ve moleküler tanımlama)

 

-          Sindirim sistemi mikrobiyolojisi ve diğer alanlar