Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 2009-2010 yılında ek kontenjan kapsamında 16 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2012-2013 eğitim öğretim döneminde vermiştir. 
Şu anda bölümümüz 1 Doçent,  5 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmektedir.
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Ziraat Fakültesi’nde bulunan diğer bölümlerle ve bilim insanlarıyla lisans eğitimi ve bilimsel araştırma konularında birlikte çalışmaktadır.
Lisans eğitimi 8 yarıyıl (4 yıl)’dır. Öğrenci 138 kredi (240 AKTS)’lik dersleri ve 30 günlük staj eğitimini tamamlamak zorundadır. Bu eğitim öğrenciye lisans derecesi ve Ziraat Mühendisiunvanı sağlar.
Misyonu; Tarımsal Biyoteknoloji alanında uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, disiplinlerarası bilgi ve kavrayışa sahip, dünyadaki gelişmeleri, ülkemizin öncelikleri ve gereksinimlerini göz önüne alarak, nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmak, donanımlı, özgüveni yüksek Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak ve ileri teknolojiler geliştirmektir.
Vizyonu; evrensel standartlarda bilgi üreterek ve eğitim vererek, Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki ve genel kültürü zengin, en az bir yabancı dil bilgisine, o dili yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek düzeyde sahip olan, yeniliklere açık ve eleştiri gücü yeterli, yaşadığı çevre ve ülke kadar uluslararası sorunlara da duyarlı, dünya ve ülke meselelerini bir aydın olarak takip eden aydınlık ve evrensel düşünen Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.
Bitkisel Biyoteknoloji A.B.D.: Bitki genleri, hücreleri, kültürleri, organları ve dokuları üzerinde çalışarak kullanışlı ürünler ve hizmetler oluşturmayı, tarımsal üretimi, verimi ve kaliteyi artırmayı, uygun ticari bitki varyetelerinin oluşturulmasını böylece toplum refahına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Hayvansal Biyoteknoloji A.B.D.: Ürünlerinden faydalanılan hayvan türlerinin korunması, üstün verimlilik, hastalıklara ve zararlılara dirençlilik gibi özelliklerin geliştirilmesi için yapay tohumlama, embriyo transferi, hücre çekirdeğine mikroenjeksiyon ile gen transferi, klonlama gibi tekniklerin uygulandığı bilim alanlarında faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır.
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji A.B.D.: Büyük ölçekte üretim yapan endüstri ve fabrikalara taşınmadan önce laboratuvar ölçeğinde, özellikle tarımsal değeri olan enzimlerin saflaştırılması, karakterize edilmesi, mikroorganizmalar yoluyla üretilmesi, çeşitli özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimi  sağlayacak olan ortam koşullarının optimize edilmesini vb. konuların çalışmasını amaçlamaktadır.