Biyosistem veya Biyolojik Sistem Mühendisliği; tarım, gıda, yenilenebilir enerji, biyokütle ve biyoyakıt üretimi gibi biyolojik tabanlı sistemlere ait problemlerin çözümünde mühendislik düşüncelerini, esaslarını ve yöntemlerini uygulayan bir meslektir. Biyolojik bir malzemeyi yararlı bir ürüne dönüştürme süreçlerini kapsayan Biyosistem Mühendisliği, tarımsal, endüstriyel (lif, biyoyakıt vb), gıda ürünlerinin ve atıklarının üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve kullanımı ile ilgili sistemlerin tasarım ve yönetim konularını ele almaktadır. Bu yönüyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin geleneksel olarak üretimi ile ilgili konularla sınırlı kalmayıp büyük tarımsal, endüstriyel ve gıda üretim sistemine küresel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.