Sulama Laboratuvarı’nda toprağın izlenmesi esasına dayalı olarak sulama zamanı planlamasında kullanılan alet ve cihazlar bulunmaktadır. Bu alet ve cihazlar toprak su içeriği ölçümlerinde kullanılan gravimetrik örnekleme yönteminin yanı sıra, tansiyometre ve Watermark’tır.  Sulama uygulamalarında toprağın fiziksel özelliklerinden biri olan hacim ağırlığı tayini silindir metoduyla laboratuvarda yapılmaktadır. Ayrıca sulama suyu kalite analiz parametrelerinden masaüstü pH metre ve Elektriksel İletkenlik (EC) ölçüm aletleri de bulunmaktadır. Uçucu yağ tayini içinde Clavenger Distilasyon cihazı bulunmaktadır.

 

Ölçme Bilgisi Laboratuvarında, arazi ölçümleri ile ilgili alet ve cihazlar bulunmaktadır. Bu alet ve cihazlar, arazide noktaların ara noktalarının bulunması, uzatılması işlemlerinde kullanılan jalonlar ile dik inme ve dik çıkma işlemlerinde kullanılan prizma, uzunlukların ölçülmesinde kullanılan çelik şeritmetre ve sayma çubukları bulunmaktadır. Ayrıca, bu laboratuvarda nokta nivelmanı, yüzey nivelmanı, enine boyuna nivelman profillerinin çıkartılması ve tesviye işlemlerinde kullanılmak üzere nivo ve teodolit aleti bulunmaktadır.

 

 

Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sultan KIYMAZ