Tarım alanlarının çok büyük bir kısmında yetiştiriciliği yapılan tarla bitkileri ülke ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Tarla Bitkileri Bölümünün amacı bitkisel üretimde başta gelen ürünlerden olan tarla bitkilerinin geliştirilmesi, ıslahı ve yetiştirilmesi konularında bilimsel çalışmalarla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere nitelikli ziraat mühendislerini yetiştirmektir.

Tarla Bitkileri Bölümü eğitim öğretime 2010 yılında 29 öğrenci ile başlamıştır. Bölümde 3 Profesör, 2 Doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Çalışmalar Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller, Endüstri Bitkileri ve Çayır Mera ve Yem Bitkileri bilim dallarında sürdürülmektedir.