Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarı 2012 yılında Ahi Evran Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü desteği ile kurulmuştur. Daha sonra ilgili koordinatörlüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ile laboratuvarın kapsamı genişletilmiştir. Laboratuvarda saf su cihazı, azot tayin cihazı, yağ analiz cihazı, ADF-NDF analizleri için Ankom Fiber Analiz Cihazı, etüv, kurutma dolabı, çeker ocak, desikatör ve terazi yer almaktadır. Ayrıca bu laboratuvarda petri kutuları, yakma tüpleri, beherler, ölçü mezürleri, balon jöjeler gibi cam malzemeler ile kimyasal malzemeler bulunmaktadır. Bu alanda bölümümüzde yürütülen araştırmalarda kullanılan farklı bitkilerin ham protein oranları ve yağ içerikleri ile yem bitkilerinde ADF, NDF gibi sindirilebilirlik analizleri yapılmaktadır. Bazı derslerin uygulamaları da bu laboratuvarda olup öğrencilerle değişik konularda çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hakan KIR