Bitki Koruma Bölümü Dersler

1 . SINIF

Yarı Yıl

KODU

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

1

740011301

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

1

221311101

Bitki Korumaya Giriş I

1

2

2

5

1

221311102

Botanik

2

2

3

4

1

221311103

Fizik

3

0

3

4

1

221311104

Kimya

3

0

3

4

1

221311105

Matematik

3

0

3

4

1

730011301

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

2

3

1

750011301

Türk Dili I

2

0

2

2

1

431211301

Yabancı Dil I

2

0

2

2

2

740012301

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

2

221312101

Bitki Korumaya Giriş II

1

2

2

5

2

221312102

Genel Mikrobiyoloji

1

2

2

4

2

221312103

İklim Bilgisi

2

0

2

4

2

221312104

Tarımsal Ekoloji

2

0

2

4

2

730012301

Temel Bilgisayar Bilimleri

1

2

2

3

2

750012301

Türk Dili II

2

0

2

2

2

431212301

Yabancı Dil II

2

0

2

2

2

221312105

Zooloji

2

0

2

4

2 . SINIF

3

221321101

Entomoloji

2

2

3

4

3

221321102

Genel Zootekni

1

2

2

3

3

221321103

Gıda Teknolojisi

1

2

2

3

3

221321104

İstatistik

3

0

3

3

3

221321111

Mesleki Uygulama I

0

2

1

4

3

221321105

Tarım Makineleri

1

2

2

3

3

221321106

Toprak Bilgisi

1

2

2

3

3

221321201

Organik Tarımda Bitki Koruma

3

0

3

4

3

221321202

Zirai Karantina ve Sertifikasyonda    
Bitki Koruma

3

0

3

4

3

221321801

Mantar Yetiştiriciliği

3

0

3

3

3

221321802

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

0

2

3

4

221322101

Bahçe Bitkileri

2

2

3

3

4

221322102

Bitki Besleme

1

2

2

3

4

221322103

Fitopatoloji

2

2

3

4

4

221322104

Genetik

2

0

2

3

4

221322111

Mesleki Uygulama II

0

2

1

4

4

221322105

Tarım Ekonomisi

3

0

3

3

4

221322106

Tarla Bitkileri

2

2

3

3

4

221322201

Alternatif Herboloji

3

0

3

4

4

221322202

Mantar Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma
Sorunları

3

0

3

4

4

221322801

Peyzaj Mimarlığı

3

0

3

3

4

221322802

Tarımsal Biyoteknoloji

2

0

2

3

3 . SINIF

5

221331101

Araştırma ve Deneme Yöntemleri

3

0

3

3

5

221331102

Bitki Zararlıları

2

2

3

3

5

221331103

Böcek Sistematiği

2

2

3

3

5

221331104

Mikoloji

2

2

3

3

5

221331111

Mesleki Uygulama III

0

2

1

4

5

221331105

Tarımsal Savaş Yöntemleri

2

0

2

3

5

221331201

Entegre Mücadele

3

0

3

4

5

221331202

Sebze Hastalıkları

3

0

3

4

5

221331203

Tahıl, Baklagil ve Yem Bitkileri
Zararlıları

3

0

3

4

5

221331801

Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi

3

0

3

3

5

221331802

Tarım Deontolojisi

3

0

3

3

6

221332101

Böcek Morfolojisi

2

2

3

3

6

221332102

Herboloji

2

2

3

3

6

221332103

Mesleki İngilizce

2

0

2

3

6

221332111

Mesleki Uygulama IV

0

2

1

4

6

221332104

Nematoloji

2

2

3

3

6

221332105

Viroloji

2

2

3

3

6

221332201

İyi Tarım Uygulamaları

3

0

3

4

6

221332202

Meyve Zararlıları

3

0

3

4

6

221332203

Orman, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları

3

0

3

4

6

221332801

Bitki Fizyolojisi

3

0

3

3

6

221332802

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve
Enerji Tarımı

3

0

3

3

6

 

Staj (Yaz)

0

0

0

15

4 . SINIF

7

221341101

Bakteriyoloji

2

2

3

4

7

221341102

Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

2

2

3

4

7

221341103

Genel Bitki Fungal Hastalıkları

2

2

3

4

7

221341112

Mezuniyet
Çalışması-1

1

2

2

4

7

221341104

Pestisitler ve Çevre Kirliliği

2

0

2

3

7

221341201

Depolanmış Ürün Zararlıları

3

0

3

4

7

221341202

Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları

3

0

3

4

7

221341203

Kentsel Entomoloji

3

0

3

4

7

221341204

Orman, Park ve Süs Bitkileri
Hastalıkları

3

0

3

4

7

221341205

Virus ve Viroid Hastalıkları

3

0

3

4

7

221341206

Yabancı otlar ve Mücadelesi I

2

2

3

4

7

221341801

Çayır- Mera Yönetimi

3

0

3

3

7

221341802

Stress Koşullarına Dayanıklılık ve
Biyoteknoloji

3

0

3

3

7

221341803

Tarımsal Yayım ve Haberleşme

3

0

3

3

8

221342101

Akaroloji

2

2

3

4

8

221342102

Bitki Bakteri Hastalıkları

2

2

3

4

8

221342103

Bitki Kliniği

0

2

1

3

8

221342104

Bitki Koruma Ürünleri

3

0

3

4

8

221342112

Mezuniyet Çalışması-2

0

4

2

4

8

221342201

Biyolojik Mücadele

3

0

3

4

8

221342202

Depolanmış Ürün Hastalıkları

3

0

3

4

8

221342203

Endüstri Bitkileri Zararlıları

3

0

3

4

8

221342204

Sebze Zararlıları

3

0

3

4

8

221342205

Tohum Patolojisi

3

0

3

4

8

221342206

Yabancı otlar ve Mücadelesi II

2

2

3

4

8

221342801

Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği 

3

0

3

3

8

221342802

Serin İklim Tahılları

3

0

3

3

8

221342803

Sürdürülebilir Tarım Esasları

3

0

3

3