Kurulan bu laboratuvar ile tarımsal üretimde ürün kayıplarına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanımlanması ve mücadeleleri konularında bölgemiz çiftçilerine yardımcı olunmaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinin bölgede sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı yaptıkları TÜBİTAK; BAP vb. projeleri yürütmektedirler.

  

Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Melih YILAR