Bölümümüz Fitopatoloji laboratuvarında, özellikle bitkilerde hastalık oluşturan fungal ve bakteriyel etmenlerin bitkiden veya topraktan izolasyonu, çoğaltılması, saf kültürlerinin elde edilmesi, tanımlanması ve hastalık testlerinde kullanılması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tarım alanlarında zarar oluşturan virüs, bakteri ve fungus gibi hastalık etmenleri ve bu hastalık etmenleri ile mücadele yöntemleri araştırılmaktadır. Bölümümüze ait laboratuvarda araştırma amaçlı ışık ve stereo mikroskoplar, otoklav, steril kabin, inkübatör, etüv, çalkalayıcı, sprey tower ve santrifüj cihazı gibi araştırma alt yapısında gerekli cihazlarımız mevcuttur.

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-06-30 10:17:11
Guncelleme Tarihi: 2020-07-29 10:38:52