Terim olarak “Böcek Bilimi” anlamına gelen Entomoloji, zoolojinin bir dalıdır. Böceklerin bazılarının zamanla kültür bitkilerinde önemli ekonomik kayıplar oluşturmaları sebebiyle ayrı bir bilim dalı halinde gelişmiştir. Böcekleri içinde bulunduran ve hayvanlar âleminin en kalabalık sınıfı olan Insecta bir milyonu aşkın türü içermektedir. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler doğal olarak insan yaşamında diğer canlılardan daha büyük bir önem taşımaktadır.

Entomoloji laboratuvarımızda tarım alanlarında zarar oluşturan böcek, akar ve nematod türlerinin belirlenmesi, teşhisi, biyolojisi ve bunlara karşı çeşitli mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarımızda cansız böcek koleksiyonlarımızın yanı sıra, araştırma, deneme ve ders materyali olarak kullanılması amacı ile canlı böcek kültürlerimiz bulunmaktadır.

  

 

Olusturulma Tarihi:2016-06-30 10:17:41
Guncelleme Tarihi: 2020-07-29 10:56:42