Herboloji laboratuvarında tarım ve tarım dışı alanlardaki yabancı otlar konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte, yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılığının tespiti, yeni herbisit uygulama tekniklerinin geliştirilmesi, yabancı otlar ve yüksek parazit bitkilerin teşhislerinin yapılması, yabancı ot herbaryumu ve tohum koleksiyonunun yapılması, herbisitlerin doz düşürme veya artırma çalışmaları, yabancı otlara karşı biyolojik mücadele ile ilgili araştırmalar, istilacı bitki türleri ve mücadelesine yönelik araştırmalar ve herbisitlerin yan etki çalışmaları gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir.

   

 

          

Olusturulma Tarihi:2020-07-28 12:34:32
Guncelleme Tarihi: 2020-07-29 10:58:06