Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile uğraşan bir bilim dalıdır. Zootekni Bölümünde ki eğitim ve öğretim ile ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları, beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirme ve araştırma yapma gayesi güdülmektedir.

Bu noktada yaratıcı, girişimci ve donanımlı mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan zooteknistler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmaları ile çiftlikten sofraya sağlıklı ve yeterli hayvansal gıda üretimi yanında toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan bilgiye dayalı ürün ve hizmetler üretmek temel hedeflerimizdendir.