Peyzaj Mimarlığı Bölümündeki öğrenciler, ülkesel ve yerel ölçeklerde sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekânları yaratmayı, peyzajın koruma kullanma- dengesini gözeterek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun planlanması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacak, kentlerin planlanması ve kentsel tasarımı, peyzaj tasarımı, korunan alanların planlanması ve yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, rekreasyon alan planlaması ve tasarımı, karayolu şevleri ve maden ocakları gibi bozulan alanlarda peyzaj onarımı konularında eğitim alacaklardır.
Peyzaj Mimarları, ülkesel ve yerel ölçeklerde sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekânları yaratmayı amaçlayan, peyzajın koruma kullanma- dengesini gözeterek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun planlanması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetimi konularında çalışmaktadır. İlgi alanları kentlerin planlanması ve kentsel tasarımı peyzaj tasarımı, korunan alanların planlanması ve yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, rekreasyon alan planlaması ve tasarımı, karayolu şevleri ve maden ocakları gibi bozulan alanlarda peyzaj onarımı sayılabilir.