MİSYON

Hayvansal ve bitkisel üretim, biyoteknoloji, yem, gıda (et ve süt), giyim ve enerji ile ilgili iş kollarında ve ilgili endüstrilerde çalışabilecek ve bu alanlardaki olası sorunları çözebilecek insan kaynaklarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Rekabetçi ve paydaşları ile eşgüdümlü bir kurum kimliği ile toprak, bitki ve hayvan ıslahı alanında çalışabilen, damızlık ve anaç materyali üretebilen, çiftlik ve tarım işletmesini idare edebilen, laboratuvar, biyoteknoloji alanında, yem-et-süt endüstrisi, su ve atık yönetimi, enerji tarımı gibi tarımın tüm kollarında (bitkisel ve hayvansal üretim) ve zirai ormancılık alanlarında çalışabilen, tarımsal girdiler için tescil ve uygunluk raporları hazırlayabilen, hastalık ve zararlıların teşhisi ile yem ve gıda üretimi yanında kontrollerini yapabilen, yenilikçi, ARGE yeteneği olan ziraat mühendisleri yetiştirmektir.