Üniversitemiz Ziraat Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir grup Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “6. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi”ne katıldı. Öğrencilerimiz, 4- 6 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen kongrede 2 sözlü ve 9 poster bildiri sundu. 21 Üniversitenin katıldığı “Tarımda Genç Kuşağın Hedefleri“ teması işlenen kongrede genç meslektaşlar ülke tarımını daha ileriye götürebilecekleri çalışmalar hakkında görüş ve düşüncelerini paylaştı.