Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 hükümleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2015 tarihli toplantısında belirlenen esaslar kapsamında, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar yarılında yapılacak yatay geçişlere ilişkin kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

BÖLÜM

SINIF

KONTENJAN

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1

5

2

-

3

5

4

5

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

1

1

2

1

3

-

4

-

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

1

1

2

1

3

1

4

1

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1

3

2

3

3

3

4

3

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

1

1

2

-

3

1

4

-