Fakültemiz öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerin de teorik ve pratik ders uygulamalarının yanı sıra meslekte başarısını ispat etmiş kişi/kişilerce Fakültemizin imkanları ve alt yapısı kullanılarak bir araya getirilerek, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Fakültemiz Bitki Koruma Bölümünce, 26.10.2017 Tarihinde ‘’Bitki Koruma Bölümü Bilimsel Etkinlikleri’’ kapsamında Ziraat Mühendisi Erdem YİĞİT tarafından ‘’Bitki Koruma da Teorikten Pratiğe; Saha Deneyimleri -1’’ isimli bir sunum Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Tüm fakülteye açık olarak düzenlenen etkinlikte, farklı bölüm ve her sınıftan öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımı etkinliğin hedeflenen başarısını arttırmıştır. Etkinlikte ana tema olarak, ‘’Mesleğe başlangıçta, nereden ve nasıl başlanmalı’’ konu başlığı belirlenmiş olup katılımcı öğrencilerin farklı soruları üzerinde başlatılan sorularla ve cevaplarla etkinliğe devam etmiştir. Etkinlikte saha da karşılaşılan problem-çözüm yolları ile pratik deneyimlerle, meslekte gerekli olan kişisel gelişim ve olmazsa olmaz kişisel donanım özelikleri yaşanan örneklerle vurgulanarak öne çıkarılmıştır. Etkinlikte ayrıca kişiler arası iletişim kurmada anahtar rol de olabilecek davranışlar hakkında tavsiyede bulunulmuş ve yaşanmış örneklerle konu zenginleştirilmiştir.