Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında “Tarım ve Jeotermal” alanda pilot üniversite seçilen üniversitemizin projelerinden “Termal Seralarda Kümelenme Projesi” kapsamında faaliyete geçen Ar-Ge seramızda Ziraat Fakültemiz Öğretim Elemanları tarafından farklı konularda yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgemizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle yürütülen proje kapsamında, örtüaltı yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırıcı uygulamaların yanı sıra bölgeye uygun alternatif ürünler de araştırılmaktadır.  

 

Olusturulma Tarihi:2020-06-15 10:07:44
Guncelleme Tarihi: 2020-06-15 10:10:05