II Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi - Duyuru