Niçin EFQM Modelini Uyguluyoruz?
  • Üniversitemiz, paydaşları için sürdürülebilir değer önermeleri yaratmanın ve sunmanın yanında, içinde faaliyet gösterdiği ekosisteme karşı özen gösterme yükümlülüğünün bir parçası olarak EFQM Modelini uygulamaktadır. 
  • Değer sunmak ve performansı arttırmak Üniversitemiz için önemlidir. İçinde yer aldığımız yükseköğretim ekosistemdeki ekonomik, çevresel ve toplumsal koşullar yönetim anlayışımız için önemdir. 
  • Yükseköğretim ekosistemi içerisinde mevcut fırsat ve tehditleri belirlemek ve bunlara çevik, etkin ve etkili bir biçimde yanıt verme yeteneğimizi geliştiriyoruz.
  • Ekosistemimizde yer alan diğer unsurlarla ilişkilerimizde kazan-kaybet yerine, birlikte geliştirme kültürünü esas alıyoruz.
EFQM Modeli Yaklaşımımız Nedir?
  • EFQM Modelimizin merkezinde, Üniversitemizin Amacı ile Stratejisi arasındaki güçlü ilişki ve bunun kuruluşumuzun temel paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmasına ve üstün performanslı sonuçlar elde etmesine yardımcı olacak bir anlayış yer almaktadır.
  • Daha az dikey/hiyerarşik yapılanma, daha az güç kullanımı ve kontrol içeren, daha fazla işbirliği odaklı bir liderlik benimsiyoruz.
  • Daha fazla çeşitliliğe sahip bir kitleyle çalışmaktan gelen içsel değerlerin farkında olarak, çalışanlarımızla güçlü bağ oluşturuyoruz.
  • Değişimi ve günlük faaliyetleri başarılı biçimde yöneterek geleceğe hazırlıklı olmayı önemsiyoruz.
  • Yaratıcılık ve yenileşim odaklı bir düşünce biçimini benimseyerek, sunduğumuz değerin artmasına ve performansımızın iyileşmesine önem veriyoruz.
  • Sistematik yönetim anlayışımızın temel unsurları olan Yön, Uygulama ve Sonuçlar arasındaki bağı güçlendirmeyi ve süreklilik arz eden sağlıklı bir yaşam döngüsü oluşturmayı temel bir gereksinim olarak görüyoruz.

EFQM Modelini Nasıl Uyguluyoruz?                                                                                                                                                                                             
  • Üniversitemiz, stratejik yönetim anlayışı ile yönümüzü belirliyor, operasyonel performans ve sonuç odaklı bir yönetim uyguluyoruz.
  • Mevcut çalışma biçimlerimizi, zorluklara ve sorunlara verdiğimiz yanıtları dikkate alarak, Üniversitemizin  geleceğe ilişkin amaçlarının tutarlılığı ve uyumunu sağlamak için ideal bir yaklaşım benimsiyoruz.
  • Stratejik Plan Hazırlama Rehberi doğrultusunda ekosistemimiz içerisindeki paydaşlarımızı önceliklendirerek paydaş beklentilerini analiz ediyoruz. Önem ve etki derecelerine göre sınıflandırıyor paydaşlarımızı sınıflandırıyor, kurduğumuz ilişki biçimine göre temel paydaşlarımızı belirliyoruz.
  • Ekosistemimizde kurumsal kararlar ve politikaların sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğunu esas alan bir yaklaşım benimseyerek, örnek modelleri tanıyor ve takdir ediyoruz.
  • Stratejimizi gerçekleştirmeye yönelik öğrenmeye ve sürekli iyileştirmeye odaklanan bir yaklaşım benimsiyor, yönetim kademesi ve çalışanlarımızı, değişime ve gelişmeye katkıda bulunmayı teşvik ediyoruz.
  • Değişimi başarıyla yönetmek için deneyimlerimizden ders çıkarmayı ve elde ettiğimiz bilgiyi kullanmayı temel gereklilik olarak görüyoruz.
  • Yenilikçi ve yaratıcı düşünceyi teşvik ediyor, paydaşların fikirlerini paylaşmalarını önemsiyoruz.
  • Çalışanlarımızı Üniversitemize kazandırmayı insan kaynakları politikamızın temeli olarak görüyoruz.
  • Akranlarımız ile kıyaslama yapmayı gelişim sürecimizin bir parçası olarak görüyoruz.


EFQM Modeli Bize Ne Kazandırıyor?                                                                                                                                                                                            
  • Bütünü görme, bütünsel bir bakış açısı benimseme ve kuruluşumuzun karmaşık fakat aynı zamanda düzenli bir sistem olduğunu kavrama fırsatı sunuyor.
  • Üniversitemize, dinamik ve yaşayan bir dünyada birbirine bağımlı insanlardan oluşan, karmaşık ve uyumlu bir sistem olarak bakarak paydaşlarımızı anlamayı kolaylaştırıyor.
  • Dış dünyadan kopuk faaliyet göstermiyoruz.
  • Karmaşık bir ekosistemin parçası olduğumuzu bilerek kendi ekosistemimiz içerisinde yer alan diğer unsurlarla daha güçlü ve verimli etkileşim kuruyoruz.
  • Ekosistemimizin tüm paydaşlarından öğrenme ve büyüme fırsatlarını kendi yararımıza kullanmayı öğreniyoruz.
  • Paydaşlarımıza esin veren faaliyetler yaparak, bizim ve çevrenin yararına neler yapılabileceğini değerlendiriyor kendi ekosistemimizde lider olmanın yöntemini öğreniyoruz.
  • Gelecekte büyük değişimlerle karşı karşıya kalacağımızı bilerek, bir yandan bugünü yönetme zorluğunu kucaklayıp diğer yandan gelecekle ilgili öngörülerde bulunarak tehditleri bertaraf etmek için hazırlık yapıyoruz.
  • Paydaşlarımızın yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerini iletmeleri için destekleyici bir ortam sunmayı, paydaşlarımız ile sürdürülebilir ilişkiler kurarak, mevcut ilişkileri ve iş birliklerimizi güçlendirmeyi sağlıyor.
  • Çalışanlarımızın başarılarını kutlayarak, üniversitemizin temel değerleriyle uyumlu davranışları teşvik ediyor, ödül ve takdir uygulamalarımızı sürdürüyoruz.
  • İş süreçlerinde yaşanan olumsuzlukları gelişim ve öğrenme fırsatı olarak değerlendirmeyi; çalışanlara ve öğrencilere hatalardan ders çıkararak destekleyici bir kültür ortamı sağlıyoruz. Bunun yapısal hale getirilmesi amacıyla Deneyim Paylaşımlarına önem veriyoruz.
  • Ekosistemimiz içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini izleyerek kurumun geleceğe hazır olmasını sağlayan stratejik planlama yaklaşımını benimsiyor uygulanabilir dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz.
  • Öğrencilere, öğretim elemanlarına ve çalışanlarına inovasyon ve yaratıcılığı teşvik eden programlar, etkinlikler ve kaynaklar sunuyoruz.
  • Çalışanların yetkinliklerinin gelişimine yönelik fırsatlar sunuyor, Üniversitenin mevcut imkânlarını yasal çerçevede ergonomik çalışma ortamları sunmak için kullanıyoruz.
Fakültemizde yürütülen EFQM çalışmalarını izlemek için tıklayınız.
"EFQM Mükemmellik Yolculuğunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi" ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.
FaLang translation system by Faboba
© 2024, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eski Web Sitemiz
Geliştirme Ekibi