İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Kırşehir Ahi Evran üniversitesi tarafından daha önceki yıllar I.,II. ve III. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresine yaklaşık 15 ülkeden katılımcıların olduğu kongreler düzenlenmişti. Ev sahipliğini üniversitemizin yapacağı Ahi Evran IV. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 26-28 Nisan tarihlerinde  yüz yüze ve online olarak Kırşehir'de gerçekleşecektir. Kongremiz uluslararası niteliktedir ve ilgili kurumların akademik yükselme ve akademik teşvik ile UAK'ın Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan ayrılan kongremize çok değerli çalışmalarınızla katılımınızı beklemekteyiz. 
Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA
Düzenleme Kurulu Adına
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Kongreyle ilgili ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz
Türkçe web sitesi: https://www.ahievranconference.org/turkce
English web site : https://www.ahievranconference.org