Sevgili öğrenciler,

Fakültemiz Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Besleme, Peyzaj Mimarlığı ve Zootekni bölümlerinden oluşmaktadır. 2009 yılında ilk öğrenci alımına başlamış olup 2021 itibarı ile lisans ve yüksek lisans seviyesinde mezun öğrenci sayısı 700, yabancı uyruklu öğrenci sayısı 123, kayıtlı öğrenci sayısı 600 civarındadır. Üniversitemizin kalite politikası çerçevesinde fakültemiz kendi alanında güçlü ve deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerimize teorik ve uygulamada en iyi eğitimi vermekte ve sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak bilgi ve deneyime sahiptir. Ülkemizin tarım alanındaki gereksinimlerini dikkate alarak, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sağlamak fakültemizin temel hedefidir. Tarıma dayalı sanayiye katkı sağlamak, yön vermek, dış paydaşlarla ortak projeler üretmek, disiplinler arası çalışmalarda bulunmak ve bunları uygulamak fakültemizin diğer hedefleri arasındadır. Fakültemiz, yeterli teknik bilgi ve beceriyle donatılmış, gelişen teknolojiye ve yeniliklere açık, sorun çözme, analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci ve doğayı koruyan, toplum ve etik değerleri ile genç mühendisler yetiştirmeye nesiller boyunca devam edecektir. Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek, Türk tarımına hizmet edecek ziraat mühendisleri yetiştirmek sizleri dört yıllık eğitim süreci sonunda konusunda uzman, aydın, girişimci, ülkemiz tarımının gelişmesine katkı değer sağlayacak aynı zamanda sosyal açıdan da donanımlı bireyler olarak mezun etmek en büyük hedefimizdir.  Fakültemizde mesleki eğitimin yanı sıra, öğrencilerimiz istedikleri herhangi bir sosyal aktivitede de yer alabilirler. Bu kapsamda Fakültemizde öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Sevgili öğrenciler sizlerin bizler için çok değerli olduğunuzu belirterek Ziraat Fakültesi'ne "HOŞGELDİNİZ" diyorum.