Geniş tarımsal potansiyeli olan Kırşehir’de Fakültemiz, 1992 yılında Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve 2006 yılında Ahi Evran Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte, yeni üniversitemize bağlanmıştır. Fakülte kurulunun kararı ile ilk öğrencilerimiz, 2009 yılında Tarımsal Biyoteknoloji Bölümüne, 2010 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne, 2012 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne, 2013 yılında Zootekni Bölümüne, 2015 yılında Bitki Koruma Bölümüne ve son olarak 2016 yılında Tarım Ekonomisine kayıt yaptırmıştır. Öğrencisi olan bu bölümler dışında,  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri 2012 yılında kurulmuş olup, lisans programları olan bölümleri desteklemektedir. Toplamda 21 derslik ve 19 adet laboratuvar derslerin yürütülmesinde kullanılmaktadır. Bölüm müfredatlarının hazırlanmasında, Dünya’daki insanların, günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınmış ve küreselleşen Dünya’nın gereksinimlerinin karşılanmasında faal olacak mezunları, yetiştirmek amaçlamaktadır.