İdari Personel Görev Yetkileri Formu içintıklayınız.

Adı-Soyadı-Ünvanı-İletişim Bilgileri Görev
  İlhan ÜNAL
Bilgisayar İşletmeni
0386 280 48 00
Yönetici Sekreteri
Yazı İşleri
Evrak Kayıt
Kurullar ve Komisyonlar Sekreteryası
  Ayla DÖNMEZ
Şef
0386 280 48 26
Personel İşleri
  Mustafa Kasım ORHAN
Tekniker
0386 280 48 43
Personel İşleri
Mali İşler
Arşiv
Kalite Yönetimi Birim Sekreteryası
  Mustafa ÖZCAN
Bilgisayar İşletmeni
0386 280 46 19
Mali İşler


Kadir KARACA
Bilgisayar İşletmeni
0386 280 29 09
Taşınır Kayıt
Satınalma
Sivil Savunma
Destek Hizmetleri


Mahmut ERDOĞAN
Memur
0386 280 48 66
Öğrenci İşleri


Eren SEÇEN
Bilgisayar İşletmeni
0386 280 48 65
Öğrenci İşleri
Bölüm Sekreteri
     - Bahçe Bitkileri
     - Bitki Koruma
     - Tarımsal Biyoteknoloji
     - Tarla Bitkileri
     - Zootekni
  Nazmi Şevki SAYLAM
Bilgisayar İşletmeni
0386 280 55 65
Öğrenci İşleri
Bölüm Sekreteri
     - Biyosistem Mühendisliği
     - Peyzaj Mimarlığı
     - Tarım Ekonomisi
     - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  Çağlar Erdem ŞAHİN
Teknisyen
0386 280 34 55
Teknik Hizmetler
İş Sağlığı ve Güvenliği
  Birsen ÇOŞKUNER
Sürekli İşçi
Dekanlık Katı, 2. Kat ve 1. Katın Ofis Alanları
  Mehmet KASAP
Sürekli İşçi
Dekanlık Katı, 2. Kat ve 1. Katın Ofis Alanları
 

Mahmut KOÇAK
Sürekli İşçi
Giriş ve Bodrum Katları İle 1. Katın Derslik  Alanları
  Emrah YILDIRIM
Sürekli İşçi
Giriş ve Bodrum Katları İle 1. Katın Derslik  Alanları