Bölüm Başkanları

Adı-Soyadı-Ünvanı-İletişim Bilgileri

Bölümü

Yerine Bakacak Personel

(İzin/Rapor/Görevlendirme)

Prof. Dr. Yaşar ERTÜRK

0386 280 30 11

Bahçe Bitkileri

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ALTUN

Prof. Dr. Fahriye ERCAN

0386 280 38 24

Bitki Koruma


Doç. Dr. Melih YILAR

 

Prof. Dr. Sultan KIYMAZ

0386 280 48 19

Biyosistem Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERTUĞRUL

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU

0386 280 45 93

Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Alev ABACI BAYAR

Doç. Dr. Mustafa KAN

0850 441 0244-3001

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Başar ALTUNTAŞ

Prof. Dr. Mahmut YILMAZ

0386 280 45 46

Tarımsal Biyoteknoloji

Doç. Dr. Emre ŞİRİN
Dr. Öğr. Üyesi M. Alev ATEŞ

Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR

0386 280 48 15

Tarla Bitkileri

Doç. Dr. İsmail DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR

0386 280 48 20

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Şüheda HEPŞEN TÜRKAY

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

0386 280 48 03

Zootekni

Doç. Dr. Koray KIRIKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN