FAKÜLTE KURULU

Başkan

Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA

Dekan

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Zootekni Bölümü

Prof. Dr. Fahriye ERCAN

Bitki Koruma Bölümü

Prof. Dr. Mahmut YILMAZ

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR

Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Yaşar ERTÜRK

Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Sultan KIYMAZ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Mustafa KAN

Tarım Ekonomisi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Profesör Temsilcileri

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Sultan KIYMAZ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Fahriye ERCAN

Bitki Koruma Bölümü

Doçent Temsilcileri

Doç. Dr. Gökhan FİLİK

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Doç. Dr. ....

 

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN

Zootekni Bölümü


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU/ FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU

Başkan

Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA

Dekan

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Zootekni Bölümü

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Fahriye ERCAN

Bitki Koruma Bölümü

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Sultan KIYMAZ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Hakan BAŞAK

Bahçe Bitkileri Bölümü

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. .....

...

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN

Zootekni Bölümü