- Birim EFQM Modeli Temsilcisi Belirlendi.

- Birim EFQM Modeli Komisyonu Belirlendi.

- Fakültemizde EFQM Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

- EFQM Çalışmaları  kapsamında yapılacak olan Kıyaslama çalışmaları doğrultusunda ön hazırlık çalışmaları yapıldı.

-Mimarlık-Mühendislik Fakültesi ile 27.07.2023 tarihinde İç Kıyaslama Çalışması gerçekleştirildi.

- Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu.

-Fakültemizde EFQM Çalışmaları Kapsamında Paydaş Ziyaretleri Gerçekleştirildi.

-Fakültemiz EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 2.KRİTER "Kurum Kültürü ve Liderlik" Danışmanları Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem ÖZTÜRK ve Doç. Dr. Öznur Akgiş İLHAN tarafından 14.08.2023 tarihinde 2. kriter ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

- Fakültemiz EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 3.KRİTER "Paydaş Bağlılığının Sağlanması" Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI ve 6. KRİTER "Paydaş Algıları" Danışmanı Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER tarafından 15.08.2023 tarihinde genel bilgilendirme yapıldı.

- Fakültemiz EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 5.KRİTER “Performans ve Dönüşümü Yönlendirme” Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY tarafından online olarak 15.08.2023 tarihinde 5.kriter ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

- Fakültemiz EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 4.KRİTER "Sürdürülebilir Değer Yaratma " Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN tarafından 16.08.2023 tarihinde 4. kriter ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

- Fakültemiz EFQM Modeli Komisyon üyelerine, 1.KRİTER “Amaç, Vizyon ve Strateji” Danışmanı Doç. Dr. Levent URTEKİN tarafından online olarak 17.08.2023 tarihinde 1.kriter ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

-Deneyim paylaşımı kapsamında Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Sultan KIYMAZ, Doç. Dr. Ramazan BEYAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERTUĞRUL hocalarımız yurtdışı deneyimlerini öğrenci ve akademik personelimiz ile paylaştı. 

-Fakültemiz Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünce Platformu oluşturuldu.

-Fakültemiz öğrencilerine, akademik ve idari personeline yönelik, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA tarafından 11.09.2023 tarihinde  "Çevre Duyarlılığının Artırılması, Çevre ve Enerji Yönetimi" etkinliği düzenlendi.

- Fakültemiz öğrencilerine, akademik ve idari personeline yönelik Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN hocamız tarafından 13.09.2023 tarihinde konferans salonunda Kriter Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Paydaş ziyaretleri kapsamında 15.09.2023 tarihinde Dekan hocamız Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA başkanlığında öğretim üyelerimizden oluşan heyet T.C. Adalet Bakanlığı Kırşehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmiştir.

- 18.09.2023 tarihinde Fakültemize EFQM Modeli "Saha İzleme Programı Takım Ziyareti" Gerçekleştirildi.

- 25.09.2023 tarihinde Fakültemizde Saha İzleme Programı Sonrası Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.