KRİTER GRUPLARI VE ÜYELERİ


Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA

Birim EFQM Temsilcisi: Doç. Dr. Fahriye ERCAN
                                         Doç. Dr. Mustafa KAN


1. KRİTER (Amaç, Vizyon ve Strateji)

2. KRİTER (Kurum Kültürü ve Liderlik)

3. KRİTER (Paydaş Bağlılığının Sağlanması)

4. KRİTER (Sürdürülebilir Değer Yaratma)

5. KRİTER (Performans ve Dönüşümü Yönlendirme)

6. KRİTER ve 7. KRİTER (Paydaş Algıları, Stratejik ve Operasyonel Performans)


DEĞER TASARLAMA KOMİSYONU

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Arzu BERBER

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Emre ŞİRİN

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sevil SAĞLAM YILMAZ

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hakan KIR

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BAYAR

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Alev ABACI BAYAR

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi KORAY KIRIKÇI

Üye

İdari Personel

Kadir Karaca

Üye

Öğrenci

Mehmet Ali Cerrah YEŞİLBUDAK

Üye

Tarım İl Müdürlüğü Personeli

Mustafa Alper SAVAŞ

Üye

 

YENİLİKÇİ VE YARATICI DÜŞÜNCE PLATFORMU

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ramazan BEYAZ

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Serdar GENÇ

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Selma BOYACI

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin YILMAZ

Üye

Öğretim Elamanı

Araş. Gör. Alperen DONAT

Üye