Sıra No

Ünvanı

Adı Soyadı

Bölüm Başkanlığı

Görevi        Dahili      Cep Telefonu E-mail adresi
 

Dr. Öğr. Üyesi

Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL

 

       
 

Araş. Gör.

Cihad Said ALP

 Bahçe Bitkileri

       
 

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin YILMAZ

  Bahçe Bitkileri

       
 

Doç. Dr.

Kadir AKAN

 Bitki Koruma        
 

Dr. Öğr. Üyesi

Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL