S.N.

Adı Soyadı

Bölümü/Unvanı

Görevi

1

Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA

Dekan

Başkan

2

Doç. Dr. Ramazan AYRANCI

Dekan Yardımcısı

Üye

3

Ercan SARIKAYA

Fakülte Sekreteri 

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY

Bitki Koruma Bölümü/Öğretim Üyesi

Üye

5

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN

Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı

Üye

6

Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR

Tarla Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı

Üye

7

Prof. Dr. Mahmut YILMAZ

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bölüm Başkanı

Üye

8

Prof. Dr. Fahriye ERCAN

Bitki Koruma Bölüm Başkanı

Üye

9

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

Üye

10

Doç. Dr. Sedat BOYACI

Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

11

Doç. Dr. Mustafa KAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanı

Üye

12

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı

Üye

13

Prof. Dr. Yaşar ERTÜRK

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

Üye

14

Dr. Öğr. Üyesi  M. Alev ATEŞ

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Üye

15

Öğr. Gör. Dr. Nuri ERCAN

Öğretim Görevlisi

Üye

16

Mustafa Kasım ORHAN

Tekniker

Üye

19

Asude ÖZDAMAR

Kalite Öğrenci Elçisi

Üye