Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim-Öğretim Politikası 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı